تبلیغات اینستاگرامی در حالت تبلیغات در استوری و تبلیغات در پیج های پربازدید به صورت ساعتی قابل انجام هست شما می توانید با توجه به نیاز خود یک یا چند مورد از پکیج تبلیغات اینستاگرام  را سفارش دهید

  • بعد از سفارش پنل تبلیغاتی 48 ساعت زمان خواهد برد تا تبلیغات شما شروع شود .
  • روز های 5 شنبه و جمعه تبلیغات در اینستاگرام انجام نمی شود .
  • در صورت انصراف از تبلیغ بعد از ثبت سفارش و قبل از شروع تبلیغ 20% از مبلغ پرداختی کسر خواهد شد.
  • بنر تبلیغاتی شما از طرف بخش پشتیبانی دریافت خواهد شد و نیازی به پیگیری از جانب شما نمی باشد