راهنمای استفاده از سروش

شناسه کاربری در سروش
بدون نظر آموزش ها و ترفندها
شناسه کاربری سروش چیست؟ شناسه کاربری یا همان آیدی نامی است که افراد می توانند برای خودشان انتخاب کنند تا سایرین بتوانند از طریق آیدی آن ها را در برنامه ای پیدا کنند. گذاشتن نام کاربری (شناسه کاربری) فواید مختلفی دارد، برای مثال با این کار دیگر نیازی نیست ...